Scroll to top
de en cs

 

 

Informace k ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřídila společnost APEX gaming EUROPE a.s., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 -Nové Město, IČO: 47252481, vnitřní oznamovací systém, který slouží k oznamování možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení je možné prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému učinit následujícím způsobem:

Písemně prostřednictvím softwarového nástroje WHISPERO, který je dostupný ZDE, (dále jen “adresa vnitřního oznamovacího systému”).
Telefonicky na čísle: +420 239 05 05 05 (kód organizace 469326271).
E-mailem na adrese: 469326271@whispero.eu

Oznamovatel je rovněž oprávněn podat své oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Veškeré informace k možnosti využití externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti jsou dostupné zde: https://oznamovatel.justice.cz/

Příslušnou osobou určenou společností APEX gaming EUROPE a.s. dle zákona o ochraně oznamovatelů je paní: Lenka Hluchá.